Usługi finansowe

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • Badanie rentowności firmy w obszarach jej działalności
  • Ocena płynności finansowej
  • Diagnoza przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki finansowe
  • Praktyczne zastosowanie narzędzi do poprawy zarządzania płynnością finansową i kapitałem obrotowym
 • Ocena zasadności i wdrażanie instrumentów finansowych : factoring, factoring odwrotny, leasing, kredyty bankowe
 • Bieżące informacje o sytuacji finansowej firmy