Optymalizacja kosztów działalności

  • Audyt obszarów działalności firmy w celu optymalizacji kosztów
  • Korzyści płynące z optymalizacji kosztowej
  • Przeprowadzenie działań naprawczych
  • Kontrola wprowadzonych zmian