Szanowni Państwo,

Dzięki odpowiedniemu rozeznaniu w Państwa wymaganiach oraz potrzebach, możliwe jest oszacowanie spodziewanego nakładu pracy i dostosowanie konkretnej oferty. Zapewniamy, że nasza firma dba o komfort swoich klientów i zapewnia najbardziej optymalne propozycje finansowe. Dzięki temu mogą Państwo być pewni, że otrzymają dokładnie taką usługę jakiej potrzebują i jaka będzie najbardziej dostosowana do specyfiki Państwa firmy.
W związku z powyższym chcemy Państwa zaprosić do współpracy w celu optymalizacji kosztów działalności oraz  pozyskiwania kapitału na rozwój Waszej firmy.

Płynność finansową można poprawić poprzez stosowanie specjalnych narzędzi dedykowanych do efektywniejszego zarządzania należnościami, zobowiązaniami a co za tym idzie gotówką. Oferujemy pewne operacyjne narzędzia, które sprawią, że firma będzie bardziej efektywnie dokonywała obrotu środkami pieniężnymi.
Zarówno niedobór, jak i nadwyżka gotówki powoduje, że firma ponosi niepotrzebne koszty. W pierwszym przypadku będą to koszty finansowe, a w drugim koszty utraconych korzyści. Z tego powodu wdrażamy w przedsiębiorstwach narzędzia wykorzystywane do prognozowania i efektywnego obrotu gotówką.

Powstało również wiele instrumentów finansowych umożliwiających szybszy dostęp do gotówki. Jednak zanim przystąpi się do ich stosowania, chcielibyśmy zapoznać Państwa z pewnymi fundamentalnymi zasadami, które decydują o poziomie utrzymywanych zasobów pieniądza.

 

Maciej Harczuk

Accounting-System