Pozostałe usługi

  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
  • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
  • Wypełnianie wniosków kredytowych
  • Inne czynności wykonywane na specjalne życzenie Klienta